Serie Aerosol - mixta s/tela - 2020
Colección privada

Serie Naturalia - Mixta s/tela 180 x 140 - 2016
Colección privada

200 x 145 - técnica mixta s/madera - 2021
Serie Aerosol
Quintana casa - Quintana 302
Colección privada

130 x 260 - técnica mixta s/tela - 2021
Serie botánica 
Foto Walmer - Arenales 1223
Colección privada

200 x 200 - técnica mixta s/tela 
serie Aerosol - 2021
Quintana casa 
Colección privada

180 x 140 mixta s/tela - 2019
Serie piezas únicas 
Colección privada

200 x 150 mixta s/tela - 2020
Serie Espacial
Colección privada

130 x 100 mixta s/tela - 2019
Serie black & white

400 x 150 mixta s/tela - 2017
Serie botánica 
Galería Javier Baliña muestra de Fiat
Colección privada

200 x 145 - técnica mixta s/madera - 2021
Serie Aerosol
Quintana casa - Quintana 302
Colección privada